bưu điện tp bắc giang

Xác định giá gói thầu khi áp dụng hợp đồng.. phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày