cho tot xe may tai binh phuoc

Đăng nhập tài khoản của mình vào, bạn truy cập vào Danh mục Cước phí chi tiết sẽ xem được cước trả sau hiện tại của thuê bao bạn đang nợ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày