tiền karaoke tiền ngọc sơn bidv cn đống đa

Đặc biệt, người vay có thể lựa chọn mua nhà ở xã hội hoặc nhà ở. HCM và có thời gian công tác từ 3 năm liên tục trở lên.. Phải có khả năng trả trước 30% giá trị căn hộ/nhà dự định mua; nguồn thu nhập ổn định để đảm bảo khả năng. Hồ sơ vay tiền cần có: giấy đề nghị vay tiền và phương án trả nợ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày