cho vay tín dụng là gì điện mays xanh

Giao dịch ký quỹ, vay margin là gì? Call margin, Giải chấp là gì?,… là những câu hỏi rất thực tế của những nhà đầu tư mới tham gia tìm hiểu về thị trường chứng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày