vay tiền qua bảng lương - vay tiền qua bảng lương:

HỖ TRỢ MUA XE TRẢ GÓP VỚI LÃI SUẤT ĐẶC BIỆT 0% CÙNG WINNER-X !! Từ ngày 16/07/2019 đến ngày 30/09/2019, Honda Việt Nam hỗ trợ mua trả góp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày