vay tien tra gop fe credit

Vì sao có quan niệm sao chiếu mệnh? dâng sao giải hạn? Dâng sao. Bảng tính sao hạn năm 2019 (bảng sao chiếu mệnh và bảng sao hạn).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày