ban vay - ban vay: tieu thap nhat lang - tieu thap nhat lang:

vay tiền viettel 5k. Bn 227; i vay tin nhiu ni nhng b … Cho vay tin nhanh n243;ng gp ti Tuy vay ng226;n h224;ng, tin mt tr g243;p ko th vay tien ngan hang, vay tin.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày