khoang xanh suối tiên giá vé

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Tổng Công ty Viễn thông. tiết kiệm đáng kể thời gian và biết trước số tiền mình có thể vay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày