cách tính lãi suất cho vay của ngân hàng agribank

LienQuanMobile : Mở Bán Gói Đặt Trước Sổ Sứ Mệnh Mùa 11 Nhận Quà Free - Tướng Mới Eland'orr Ảo Diệu Vô Cùng Hướng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày