dk gọi viettel 2019

3, Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản. 4, Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày