mã giảm giá tgdd - mã giảm giá tgdd:

Súng tiểu liên Ak trang bị cho 1 người dùng hỏa lực,lưỡi lê,báng súng để tiêu diệt sinh lực địch .. Hộp tiếp đạn chứ 30 viên nặng 0,5 kg. +. +.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày