hai tuc tieu 2018 lãi suất cho vay của ngân hàng shb

... và là một phương pháp tiêu chuẩn cho việc sử dụng giá trị thời gian của tiền để thẩm. NPV của một chuỗi các dòng tiền có như là đầu vào dòng tiền mặt và tỷ lệ. theo khoảng thời gian có thể được sử dụng để phản ánh các đường cong lãi suất.. Vì NPV lớn hơn không, đầu tư vào dự án thì tốt hơn là không làm gì cả,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày