tra lai cho anh giang tien tuyển dụng kỹ sư vật lý hạt nhân

a) Số tự nhiên x thỏa mãn 0,9 < x < 1,2 là: 1 b) Số tự nhiên x.. 26 tháng 10 2018 lúc 21:33. Tìm số tự nhiên x biết ;. a. 12,45

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày