khối d gồm những ngành nào

Tuần: 20 Bài 16: RÒNG RỌC Ngày soạn: 01/01/2015 Tiết: 19 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Nêu được tác dụng của ròng rọc cố định và ròng rọc.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày