tuyển dụng ngân hàng bidv 2018

Thời gian diễn ra chương trình: 08:00 ngày 10/08 đến 22:00 ngày 30/08/2017. Thời gian đặt giữ hàng: Tối đa 24 giờ kể từ khi đặt hàng thành công.. 12 tháng chính hãng đối với các nhóm hàng: Máy nước nóng, Bếp gas,. =Hàng trưng bày là hàng chính hãng, được các siêu thị trưng bày.. Đang xử lý.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày