mua nha duoi 500 trieu o thai binh youtube đai voa

ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng 10 Công Đức Niệm Phật - Phần 4/5. Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày