trang chu thoi loan mobile - trang chu thoi loan mobile:

Mua bán xe ô tô giá 300 triệu. Tại Bonbanh bạn dễ dàng bán hay tìm mua cho mình một chiếc xe ô tô giá 300 triệu giá tốt phù hợp nhất với bạn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày