thu tuc lam bao hiem xa hoi - thu tuc lam bao hiem xa hoi:

Chương trình cho vay ưu đãi lãi suất của Eximbank là giải pháp hỗ trợ tài. ưu đãi dành cho khách hàng mua xe tại các đại lý ô tô của THACO như Mazda, Kia,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày