vay tiền chỉ cần chứng minh thư - vay tiền chỉ cần chứng minh thư: vay tiền đứng tư nhân

Bàn phím tiếng Việt được thiết kế đặc biệt dành cho những người muốn viết SMS văn bản tiếng Việt bằng tiếng Việt dễ dàng. Ứng dụng Bàn phím tiếng Việt là.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày