cách vay tiền bằng sổ đỏ bảng lãi suất vay ngân hàng thế chấp sổ đỏ

Hướng dẫn cách định khoản các nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp, cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp.. . Cách hạch toán thuế GTGT được khấu trừ - Tài khoản 133. Cách hạch toán khoản tạm ứng - Tài khoản 141, hạch toán Các khoản tiền, vật tư đã.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày