hướng dẫn cách tính lãi suất ngân hàng - hướng dẫn cách tính lãi suất ngân hàng:

Lãi suất cho vay bao nhiêu thì cấu thành tội cho vay nặng lãi. Luật sư tư vấn về cho vay lãi suất cao, vượt quá quy định của pháp luật (28/02). Theo bạn trình bày thì bạn có vay 50 triệu, 10 ngày tính lãi 10 triệu và sau 10 ngày phải trả tất.. Trúng tuyển nhưng không được đi nghĩa vụ quân sự năm trước thì có phải khám.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày