lam cmnd gia o dau

Bài 11 KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG Vật lý 6 KÍNH. Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày