mat giay to xe khong chinh chu xem nang tien ca co that hay khong

Chuyển đến Tài chính Kim An – Vay tiền tại TPHCM khoảng lớn tới 200 triệu - tài chính kim an cho vay tiền tại. Lãi suất thấp hơn những nơi khác.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày