dem so ky tu online

(VNF) - Đồng tiền giấy đầu tiên trong lịch sử tiền tệ Việt Nam là. Loại tiền có tên "Thông bảo hội sao" là loại tiền giấy đầu tiên do nhà Hồ phát hành vào năm 1396.. Tuy nhiên, để tiền giấy ra đời và đi vào đời sống thực tế thời gian đó.. Nam bằng 500 đồng tiền của chế độ cũ và tương đương với 1 USD.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày