điện máy xanh đông hưng thái bình

Thủ tục đơn giản nhất, hộ kinh doanh vay vốn không cần giấy phép kinh. Bạn chưa rõ thủ tục vay theo không có giấy phép kinh doanh đơn giản hay phức tạp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày