vay nóng trong ngày tại thanh hóa

... một mình sẽ không thể hoàn thành được mà cần sự giúp đỡ của người khác.. Khi nhờ người khác làm việc gì đó, trước tiên phải tìm hiểu tính cách người đó.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày