giấy vay tiền thế chấp sổ đỏ

Phim hoạt hình. Tags: nhất hưu hòa thượng, nhất hưu, phim, hoạt hình. (1-2) Pháp môn Niệm Phật và 13 vị tổ Tịnh Ðộ Xem video. 0. 3:06:32.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày