kiểm tra 1 tiết toán số 9 chương 1

Cover Thêm Bao Nhiêu Lâu(Đạt G). Quốc Chính. Loading... Unsubscribe from Quốc Chính? Cancel Unsubscribe.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày