fpt đà nẵng tuyển dụng 2019

Kế nhiệm, Phạm Văn Trà. 2.1 Lịch sử thụ phong quân hàm; 2.2 Tác phẩm.. Đức Mạnh · Võ Trần Chí · Phạm Thế Duyệt · Nguyễn Hà Phan · Đỗ Quang Thắng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày