công thức tính hiệu điện thế của nguồn

Chim chích chòe than hót giọng rừng vừa xong lông chia sẻ anh em xem thưởng thức nhé. ✓ Họa mi mái xùy múa kích.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày