cách tính nhẩm nhân chia nhanh nhất tin nhanh dak nong

A. ĐẶT VẤN ĐỀ Như chúng ta đã biết, vấn đề “bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự” là một trong những quy định quan trọng của BLDS góp phần bảo đảm cho.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày