phần mềm kiểm tra gplx vay tiêu dùng ở đà nẵng

KARAOKE Thêm Bao Nhiêu Lâu - Đạt G. No views. 0. 0. Share. Save. [KARAOKE] Anh Khác Hay Em Khác.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày