lat hinh 18+

TRƯỞNG/PHÓ SÀN CN VINH – NGHỆ AN. hàng phụ trách bày bán tại Siêu thị, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, xúc tiến bán. Hồ sơ dự tuyển:. Phòng HCNS HC Nghệ An số 37, Đường lê Hồng Phong, TP Vinh; Hoặc nộp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày