doi ti

BHNT sẽ hỗ trợ một số tiền cực lớn, gấp khoảng 100 lần so với tiền khách hàng đóng phí.. BHNT, quyền lợi bảo hiểm này chỉ chấm dứt khi bạn đáo hạn hợp đồng.. Bài viết liên quan: Mua Bảo Hiểm Nhân Thọ Có Lợi Gì, Tham Gia Ra Sao?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày