vay tín chấp tại ngân hàng mb

Công ty luật Minh Khuê cung cấp Mẫu hợp đồng lao động với người bán hàng hóa theo địa điểm chỉ định. Mua bán hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa ?. (Bên sử dụng lao động/Bên A): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ …

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày