cần tiền gấp nên làm gì

Biết được cách tính tiền lãi mỗi ngày đóng vai trò rất hữu ích cho việc tính số tiền bạn kiếm được hoặc phải trả khi thanh toán khoản vay.. Lãi suất thường được tính theo năm; do đó để được lãi suất ngày bạn cần phải lấy lãi suất năm chia.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày