tin tuc dong thap

Sản phẩm Tiết kiệm số sẽ là một tiện ích mới đầy bất ngờ và hấp dẫn danh cho bạn! Giờ đây, với sản. alt. Chi nhánh MB Bank. Cho vay cầm cố giấy tờ có giá.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày