các gói hòa mạng của viettel

Vậy, với sự hiểu biết, tư duy và cảm quan thì theo bạn, vấn đề vay tín chấp có thực sự mang.. Lựa chọn công ty tài chính cho vay tín chấp uy tín, minh bạch. Vì bên cạnh việc bị tính phí phạt, dẫn đến nợ chồng thêm nợ, thì điểm tín dụng của.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày