sim viettel bao nhiêu tiền - sim viettel bao nhiêu tiền: các gói đăng ký cuộc gọi cho viettel

Vay tiền nhanh trong ngày với các dịch vụ như Doctor Đồng, Cashwagon,. Doctor Đồng là đơn vị cho vay thuộc Công ty TNHH MTV Tư vấn Tài Chính LGC. với sự phát triển mạnh mẽ của internet, Doctor Đồng đã có sự tiến triển vượt bậc.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày