lãi suất ngân hàng vay mua xe

Từ ngày 1/1/2018, giới hạn dùng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn. ban hành Thông tư số 19/2017/TT-NHNN, tiếp tục sửa đổi, bổ sung Thông tư. tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày