địa chỉ ngân hàng vib hà đông

Tây Du Ký II 19/42 (tiếng Việt) DV chính: Trần Hạo Dân, Giang Hoa; TVB /1998. *Xem ngay nhiều phim bộ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày