lãi suất vay ngân hàng có thế chấp sổ đỏ

creditor is a person to whom you owe something, debtor is a person who owes. Từ này the creditors issue AN ULTIMATUM có nghĩa là gì?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày