chứng từ ghi sổ là gì

Google Play Protect giúp bạn giữ cho thiết bị của mình được an toàn và bảo mật. Dịch vụ này chạy một bài kiểm tra an toàn trên các ứng dụng có trên Cửa hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày