hộ khẩu tiếng anh

Lãi suất gửi tiết kiệm Agribank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 16:10:02 19/11/2019. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank được cập nhật mới. Bảo hiểm theo quy định của Bảo hiểm tiền gửi; Bảo mật số dư tiền gửi;. Phí dịch vụ khác theo biểu phí hiện hành của Agribank.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày