lãi suất ngân hàng năm 2014 - lãi suất ngân hàng năm 2014:

Thời hạn cho vay trung và dài hạn là khoảng thời gian từ 1 năm trở lên... Nếu còn bất kỳ điều gì thắc mắc hãy ĐĂNG KÝ để được tư vấn MIỄN.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày