1000 can to vnd

Tỉnh Bình Định đã di dời gần 4.000 người dân tại các vùng Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước… để tránh hậu quả bởi bão số 5 đang sắp đổ bộ đất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày