vietcombank cho vay tiền mua nhà

So sánh lãi suất ngân hàng tháng 9/2018: Gợi ý nơi gửi tiết kiệm 2 năm. Ngân hàng Vietcombank xếp chót bảng với mức lãi suất cao nhất tại. từ 100 triệu đồng trở lên, thời gian từ 24/9/2018 đến hết 31/12/2018.. So sánh lãi suất ngân hàng cuối tháng 10: Lãi tiết kiệm 3 tháng ngân hàng nào cao nhất?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày