điện máy xanh hà tĩnh - điện máy xanh hà tĩnh:

So sánh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe về ý nghĩa, quyền lợi,. bệnh tật thì bạn mới nhận được các khoản tiền từ công ty bảo hiểm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày