máy tính tiền cầm tay

Dung tích: 3 bao xi măng. - Thời gian trộn 6-8 phút/mẻ. - Kiểu cầu trộn cầu trục ô tô 5 tấn. - Hãng: Lạc Hồng. Hotline: Máy trộn cố định Lạc Hồng 350 lít Lạc Hồng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày