cho vay tiếng anh

Tập bản đồ Địa Lí 8 | Giải tập bản đồ Địa Lí 8 hay nhất | Giải tập bản đồ và bài. tập thực hành Địa Lí 8 được biên soạn bám sát nội dung sách Tập bản đồ và Bài. Để học tốt Địa Lí lớp 8, loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 8.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày